Welkom op de site van Gilde 's-Hertogenbosch e.o.

Het begrip Gilde stamt uit de Middeleeuwen. Ambachtslieden vormden toen organisaties van personen met hetzelfde beroep (bijvoorbeeld het Weversgilde), die de gezamenlijke belangen behartigden en met name zorgden voor de overdracht van kennis en ervaring.

Gilde ‘s-Hertogenbosch e.o. richt zich uitsluitend op taalprojecten met tot doel de ondersteuning van (niet) nederlanders die onze taal onvoldoende machtig zijn.

Dit doen wij onder meer met de taalprojecten Taalmaatje, Samentaal en onze deelname in het Taalnetwerk.
Het Gilde organiseert derhalve geen cursussen meer.

Het Gilde is sinds 1987 actief in de regio 's-Hertogenbosch.
In 66 Nederlandse steden bestaan ook Gilden, waarmee contact wordt onderhouden.